آموزش فیلترشکن برای آیفون iphone

0011-vpn-haاکانت های وی پی ان حجمی و هر اکانت دارای حجم 500 مگابایت در ماه می باشد،لطفا دانلود کم باشد.

.

dayer-vpnپس از خرید اکانت از سایت به آموزش زیر دقت کنید .

.

dayer-vpn (آدرس سرور اتصال vpn.donyas.com و یا vpn1.donyas.com با پورت pptp می باشد)

.

0013-vpn-haابتدا از اتصال اینترنت اطمینان حاصل نمائید ،سپس وارد تنظیمات آیفون شوید.

.

www.knowyour.asia/wp-content/uploads/iphon1-vpn-ha.com_.png”>iphon1-vpn-ha.com_ www.knowyour.asia/wp-content/uploads/iphon2-vpn-ha.com_.png”>iphon2-vpn-ha.com_

www.knowyour.asia/wp-content/uploads/iphon4-200×300-vpn-ha.png”>iphon4-200x300-vpn-ha www.knowyour.asia/wp-content/uploads/iphon3-200×300-vpn-ha.png”>iphon3-200x300-vpn-ha

dayer-vpn (آدرس سرور حتما vpn.donyas.com یا vpn1.donyas.com و پورت pptp می باشد)

www.knowyour.asia/wp-content/uploads/iphon6-vpn-ha.com_.png”>iphon6-vpn-ha.com_ www.knowyour.asia/wp-content/uploads/iphon5-220×300-vpn-ha.jpg”>iphon5-220x300-vpn-ha

 

0013-vpn-haاکانت خرید شده از سایت را وارد کنید، مطابق تصویر Save را برنید.

 

www.knowyour.asia/wp-content/uploads/iphon8-vpn-ha.com_.jpg”>iphon8-vpn-ha.com_ www.knowyour.asia/wp-content/uploads/iphon7-vpn-ha.com_.jpg”>iphon7-vpn-ha.com_

.

0011-vpn-haهم اکنون کار تمام هست و می توانید از اینرنت آزاد و بدون فیلتر خود لذت ببرید.

.

dayer-vpnknowyour.asia”>برای ورود به سامانه پرداخت آنلاین لطفا کلیک کنید!

.

دریافت اکانت در همان لحظه

knowyour.asia”>p-online1

.
import1knowyour.asia”>برای خرید لطفا کلیک کنید (کلیک کنید)
import1

.

serverstatus

.